God maakt er géén Geheim van…

Deze boodschap betreft het geheim dat door alle eeuwen heen voor alle generaties verborgen is gebleven, maar dat nu geopenbaard is aan wie God toebehoren. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid en dat luidt: Christus woont in u; Hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. — Kolossenzen 1:26-27

Er is een geheim dat door de eeuwen heen verborgen bleef… (wat dus niets te maken heeft met ‘The Secret’). Volgens de Bijbel draag jij het gewoon met je mee: Christus in jou! Het beleven en delen van dit geheim is waar Christformation® om draait.

De vraag is natuurlijk: Ken jij dit Geheim persoonlijk? Of blijft Hij een mysterie voor je? En verklapt jouw leven al aan anderen dat jij dit Geheim met je meedraagt? Of hou je Hem liever voor jezelf?

Niemand heeft God in zijn broekzak. En we zullen een eeuwigheid nodig hebben Hem beter te doorgronden. Maar Christformation® wil met jou dit geheim — hoe Gods hart, karakter en hand door jou heen kan gaan werken — helpen ontdekken. Wil jij met ons een Christformation beleven? Meld je dan aan voor een of meer trainingen!

Stevig fundament

Christformation® Trainingen leggen een stevig fundament in je leven, bereiden je voor op de missie die God heeft voor jouw leven, en leren jou hoe jij anderen kan inspireren en Jezus voorleven. En toch draait het gek genoeg juist niet om jou. De rode draad die een Christformation® training kenmerkt, is dat je leert om niet op mensen te kijken—hoe succesvol of geestelijk ze ook lijken—maar enkel op Jezus Zelf.

In een atmosfeer waar je geloof wordt opgebouwd, opgerekt en uitgedaagd, willen wij daarom ook met jou getraind, geïnspireerd en aangemoedigd worden door Jezus voorbeeld en door Zijn woorden. Dat maakt Christformation® een gezamenlijke beleving, waarin we telkens weer zien dat God door iedereen heen wil werken. Zo groeien we samen aan een tastbare wandel met God waardoor anderen kunnen worden gezegend.

Tijdens trainingen delen toerusters van Christformation® vanuit het Woord èn vanuit hun praktijkervaring. Daarin zullen zij moeilijke en confronterende vragen niet uit de weg gaan. Meer nog dan dat, zullen zij willen jou handvatten geven om je geloof vast te houden tijdens strijd, tegenslag en ontmoediging, zonder je focus te verliezen… Jezus!

“Onze dank aan Team X4m die echt heel veel opgeeft voor hun visie en dromen voor ons: wow, we salut you…”
“En aan alle toerusters die in ons investeren en daar vele offers voor brengen.”

Class 2014

“Een mooi voorrecht om in een versnelling, gevormd te worden naar Zijn evenbeeld.”

Alexander

“Wat ik niet had willen missen is Gods stem leren verstaan.

Naast Gods leiding in mijn persoonlijk leven, krijg ik bijzondere ingangen bij professoren doordat ik bij mijn huiswerk soms de stem van de Heilige Geest hoor om een bepaalde variante te kiezen, met enthousiaste professoren als gevolg.”

Daco

“Op Christformation heb ik geleerd dat mijn succes niet ligt in datgene wat ik voor God doe, maar in het feit dat ik een dochter ben van God. Vanuit deze openbaring leer ik steeds effectiever te functioneren in leiderschap.”

Alisa

“God heeft mij hier leren te vertrouwen op Zijn bovennatuurlijke voorziening.”

Arco

“Al op jonge leeftijd wou ik voor God werken, ik wist alleen niet hoe en wat.
Christformation heeft me in mijn roeping bevestigd en de juiste tools en trainingen aangeboden om dit te realiseren.”

Ermias

“Christformation maakt je gewoon een mooier mens.”

Annemieke

“Bedankt geweldige Christformation staf voor jullie tijd, toewijding, inzet en liefde. Zo bijzonder!”

Class 2013

“Deze leiderschapstraining leert je om leiding te nemen over je eigen leven en te wandelen of de manier hoe God je bedoeld heeft te zijn. Het is de basis voor de rest van mijn leven.”

Bart

“Op Christformation heb ik geleerd om veel meer in intimiteit met God te komen en Zijn stem helderder te gaan verstaan.”

Elna

“Door Christformation heen ben ik echt gaan leren uit te stappen in geloof en veel wonderen van God gezien door mijn handen heen.
God heeft me zoveel gegeven en gaat nog veel meer geven! Ik ben innerlijk veranderd door Koning Jezus.”

Jessica

“Ik werd echt door God naar Christformation gebracht en werd geweldig gevormd door God.”

Jan

“Voordat ik met Christformation begon, vond ik het lastig om de leiding te nemen in bepaalde situaties. Ik vermeed bidden voor mensen en was meer gefocust op het zelf ontvangen van gebed. Nu is mijn focus verandert en merk ik dat ik ervan geniet om op anderen af te stappen, zelf initiatief te nemen en hierdoor mensen te zien opbloeien.”

Annemieke

“Op Christformation leer ik te worden wie ik ben, te ontvangen wat ik heb en uit te delen wat ik heb ontvangen!
Een enorm sterk fundament voor mijn hele leven wordt hier gelegd.”

Erica

“Door Christformation leer ik steeds meer hoe ik zoveel mogelijk invloed kan hebben op deze maatschappij. Ik ga steeds meer lijken op Jezus, zodat de wereld God kan vinden in mij

Annette

“De diversiteit aan leraren met verschillende bedieningen, maakt Christformation tot een perfecte trainingsplek.”

Floris

“Door Christformation heb ik gezien en geleerd dat bij God echt ALLES mogelijk is. Christformation laat je uit je boot stappen.”

Jacoline

“God is zoveel groter, zoveel méér nog dan ik al dacht. Op Christformation zag ik elke dag een stukje meer van Hem.”

Erica

“Christformation heeft mij zoveel geleerd. Ik heb innerlijk herstel gekregen en ben dichter naar God toe gegroeid.
En ik ben heel erg gestimuleerd om uit te stappen in nieuwe dingen.”

Bertine

“Het is de moeite waard om in het diepe te springen op deze manier.”

Levina

Christformation® Trainingen

The best blends for everybody

Christformation® trainingen zijn speciaal opgezet voor christenen die

 • graag verdieping willen hebben in hun geloofsleven;
 • meer willen ervaren in hun wandel met God;
 • rondlopen met geloofsvragen of Bijbelse vraagstukken;
 • misschien altijd al een Bijbelschool hadden willen doen, maar dit nu niet meer in hun week kunnen passen;
 • kerken, gemeenten, jeugdgroepen of studentenverenigingen die verdieping zoeken voor hun leden t.a.v. bepaalde onderwerpen.

Christformation® evalueert continu haar lessenseries, trainingen en toerusters via speciale enquete-applicaties die studenten en kandidaten na afloop anoniem kunnen invullen. Op basis van jarenlange evaluaties heeft Christformation® diverse blends van de meest populaire modules samengesteld.

Je kan je intekenen op een totaalpakket, maar ook per per module.

Wie, wat, waar en wanneer?

WIE — De toeruster zal variëren per blend en per onderwerp en soms ook per trainingsdag. Christformation® toerusters geven les op basis van hun kennis, ervaring, gaven en aantoonbare vrucht. Trainingssessies worden geoptimaliseerd: soms wordt ervoor gekozen om meerdere toerusters in te zetten voor één blend of deelonderwerp.

WAT — Christformation® Trainingen bouwen qua volgorde vaak door op elkaar. Daarom bevelen wij aan om tenminste voor een volledige lessenserie of blend in te tekenen om te voorkomen dat vragen blijven liggen die in voorgaande sessies al uitgebreid aan de orde zijn gekomen.

WAAR — Christformation® Trainingen worden in principe gegeven op verzoek en op een locatie waar dit verzoek vandaan komt of op een lokatie in regio Rotterdam bij voldoende aanmeldingen.

WANNEER — Wanneer jij (jouw gemeente, (jeugd)groep, stichting, etc.) een verzoek indient, nemen wij z.s.m. contact met je op en stemmen we  agenda’s met elkaar af (graag ruim van te voren om beschikbaarheid en goede voorbereiding te kunnen garanderen). Ook kan jij je individueel opgeven  voor een training. Bij voldoende aantallen zullen lokatie en trainingstijden in de regio Rotterdam worden georganiseerd.

Overzicht van Training Blends

Wandelen door Gods Geest

 • Christformation 1: In gesprek met God
 • Christformation 2: Gods geschenk aan jou
 • Christformation 3: Leven als nieuwe schepping
 • Christformation 4: Christelijke krijgskunst
 • Christformation 5: Natuurlijk bovernatuurlijk
Wandelen zoals Jezus

 • Rentmeesterbesef 1: Leven om te geven
 • Rentmeesterbesef 2: Heilige (geef)koeien barBQen
 • Relatiedynamiek 1: Vrienden voor het leven
 • Relatiedynamiek 2: (Dis)functionele relaties
 • Relatiedynamiek 3: Echt goed verbonden
Bouwen met de Vader

 • Discipelvaardigheid 1: Loodsen kan je leren
 • Discipelvaardigheid 2: Loodsen in praktijk
 • Dienstbaarheid 1: ‘Botanisch’ leiderschap
 • Dienstbaarheid 2: ‘Body’ building
 • Dienstbaarheid 3: De onzichtbare leider
© Copyright - Christformation® is a registered training instrument.
4/GQ8w6U-rWhiHweB6DegGTW_c0c1d-sTkk-N6CC5gU58