Christformation® Trainingen

Wat kan je verwachten?

Tegengesteld aan de post-moderne mindset, laat het zelfopofferende leven van Jezus Christus ons zien dat het juist niet om ons gaat. Christformation® Trainingen leggen een stevig fundament voor een leven in dienst van God en anderen. Daarbij is een kenmerkende rode draad in Christformation® trainingen, dat je ook leert om niet op mensen te kijken—hoe succesvol of geestelijk ze ook lijken—maar enkel op Jezus Zelf.

In een atmosfeer waar je geloof wordt opgebouwd, opgerekt en uitgedaagd door het Woord van God, willen wij daarom ook met jou getraind, geïnspireerd en aangemoedigd worden door Jezus voorbeeld.

Dit maakt Christformation® een gezamenlijke beleving, waarin we telkens weer zien dat God door iedereen heen wil spreken en werken. Samen ontdekken we de waarheden van Gods Woord, totdat dit een tastbare wandel met Hem wordt waardoor anderen kunnen worden gezegend.

Tijdens trainingen delen toerusters van Christformation® daarom vanuit het Woord èn vanuit hun praktijkervaring. Daarin zullen zij moeilijke en confronterende vragen niet uit de weg gaan. Meer nog dan dat, zullen zij willen jou handvatten geven om je geloof vast te houden tijdens strijd, tegenslag en ontmoediging, zonder je focus te verliezen: Jezus!

Voor wie zijn Christformation® trainingen?

Onze trainingen zijn voor christenen die…

 • graag verdieping willen hebben in hun geloofsleven;
 • rondlopen met geloofsvragen of Bijbelse vraagstukken;
 • het verlangen hebben de Bijbel in context te leren lezen en begrijpen;
 • meer willen ervaren in hun wandel met God;
 • misschien altijd al een Bijbelschool hadden willen doen, maar dit nu niet meer in hun week kunnen passen;
 • kerken, gemeenten, jeugdgroepen of studentenverenigingen die verdieping zoeken voor hun leden t.a.v. bepaalde onderwerpen.

Christformation® evalueert continu haar lessenseries, trainingen en toerusters via speciale enquete-applicaties die studenten en kandidaten na afloop anoniem kunnen invullen. Op basis van jarenlange evaluaties heeft Christformation® diverse blends van de meest populaire modules samengesteld.

Je kan je intekenen op een totaalpakket, maar ook per per module.

Wie? Wat? Waar? Wanneer?

WIE — De toeruster zal variëren per blend en per onderwerp en soms ook per trainingsdag. Christformation® toerusters geven les op basis van hun kennis, ervaring, gaven en aantoonbare vrucht. Trainingssessies worden geoptimaliseerd: soms wordt ervoor gekozen om meerdere toerusters in te zetten voor één blend of deelonderwerp.

WAT — Christformation® Trainingen bouwen qua volgorde vaak door op elkaar. Daarom bevelen wij aan om tenminste voor een volledige lessenserie of blend in te tekenen om te voorkomen dat vragen blijven liggen die in voorgaande sessies al uitgebreid aan de orde zijn gekomen.

WAAR — Christformation® Trainingen worden in principe gegeven op verzoek en op een locatie waar dit verzoek vandaan komt of op een lokatie in regio Rotterdam bij voldoende aanmeldingen.

WANNEER — Wanneer jij (jouw gemeente, (jeugd)groep, stichting, etc.) een verzoek indient, nemen wij z.s.m. contact met je op en stemmen we  agenda’s met elkaar af (graag ruim van te voren om beschikbaarheid en goede voorbereiding te kunnen garanderen). Ook kan jij je individueel opgeven  voor een training. Bij voldoende aantallen zullen lokatie en trainingstijden in de regio Rotterdam worden georganiseerd.

Nog specifieke vragen?

Contact

Ik heb een specifieke vraag

Aanmelden

voor een Christformation® training

Overzicht van Training Blends

Wandelen door Gods Geest
 • Christformation 1: In gesprek met God rondom Zijn Woord
 • Christformation 2: Gods onverdiende geschenk aan jou
 • Christformation 3: Leren leven als nieuwe schepping
 • Christformation 4: Christelijke krijgskunst zonder kolder
 • Christformation 5: Bovennatuurlijk: Gods Geest en jouw aandeel
Wandelen zoals Jezus
 • Rentmeesterbesef 1: Leven om te geven
 • Rentmeesterbesef 2: Heilige (geef)koeien barBQen
 • Relatiedynamiek 1: Vrienden voor het leven
 • Relatiedynamiek 2: (Dis)functionele relaties
 • Relatiedynamiek 3: Echt goed verbonden
Bouwen met de Vader
 • Discipelvaardigheid 1: Loodsen kan je leren
 • Discipelvaardigheid 2: Loodsen in praktijk
 • Dienstbaarheid 1: ‘Botanisch’ leiderschap
 • Dienstbaarheid 2: ‘Body’ building
 • Dienstbaarheid 3: De onzichtbare leider

© Copyright - Christformation® is a registered training instrument.
4/GQ8w6U-rWhiHweB6DegGTW_c0c1d-sTkk-N6CC5gU58